Do těžkých finančních problémů se nedostávají jen jednotlivci, ale také velmi často i manželé. Většinou se tak stává, když v rodině vypadne jeden z příjmu manželů a druhý příjem nezvládne pokrýt jak obvyklé výdaje, jako jsou např. náklady spojené s bydlením, platby za energie, cestovné, jídlo, léky, náklady na zaopatření dětí atd., tak splátky hypotečního úvěru, spotřebitelského úvěru, platby životního nebo stavebního spoření.

Obvykle se rodina snaží tento výpadek příjmu pokrýt půjčkou od rodinných přátel nebo příbuzných, ale ještě častěji zápůjčkou od bank nebo nebankovních společností. Krátkodobý výpadek příjmů v řádu 2 až 3 měsíců lze tímto způsobem vyřešit, velký problém ovšem nastává, když se potřebný příjem včas neobnoví. To je většinou impulzem k dalšímu zadlužování a sjednávání dalších půjček na pokrytí potřeb rodiny a velmi často také na zaplacení starých dluhů, tzv. vytloukání klínu klínem. Tomuto stavu se říká dluhová past, ze které již nebývá úniku. V takové chvíli je nutné zvážit vyhlášení bankrotu obou manželů. Často se setkáváme s insolvencí také ve spojení z rozvodem manželů, kdy díky nefungující komunikaci a rozpadu vztahu dochází k prodlení s placením mnoha závazků. Padají totiž všechny do té doby platné dohody a zavedené postupy.

V případě osobního bankrotu manželů jsou závazky obou manželů sečteny v jeden celek. Nezáleží tedy na tom, který z manželů jednotlivý dluh způsobil, vše je jednoduše společné a nerozdílné.

Stejně jako u osobního bankrotu jednotlivce musí každému z manželů po srážce ze mzdy zůstat nezabavitelná částka, částka na manžela a částka na každé nezaopatřené vyživované dítě. Ze zbývajících částí mzdy musí být manželé schopni uhradit minimální splátku 3.300 Kč měsíčně. Od 1. 6. 2019 již není podmínkou uhradit minimálně 30 % Vašich závazků, ale hradit pouze uvedenou minimální splátku.

Výhodou také je, že oba manželé mají jednoho insolvenčního správce, kterému hradí jednu odměnu a jejich insolvenční řízení je v insolvenčním rejstříku vedeno pod jednou spisovou značkou.

Díky oddlužení manželů se tak mohou stejně jako jednotlivci zbavit veškerých dluhů a začít tak žít novým a kvalitnějším životem. I u manželů platí stejné výhody insolvence jako u jednotlivců. Od podání návrhu budete „pod ochranou soudu“, přeruší se insolvenční řízení a vymáhací úkony a zastaví se růst všech úroků a smluvních pokut. Po zdárném oddlužení a splnění všech podmínek dojde k osvobození od placení zbytku nezaplacených dluhů (vyjma dluhů z trestné činnosti).

Insolvenční návrh za manžele může od 1. července 2017 sepsat a k soudu podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce a akreditovaná osoba.

Naši advokáti jsou zkušení odborníci nejenom v oblasti insolvenčního práva. Výborně se také orientují v záležitostech finančních. Mají bohaté zkušenosti a umí poradit, zda pro Vás bude bankrot vhodný nebo doporučí jiné řešení, kterým Vám z tíživé životní situace pomohou. Tak jako to ostatně udělali již v desítkách případů před Vámi.

Kontaktujte svého advokáta ještě dnes a domluvte si termín nezávazné konzultace vaší situace.

Tipy a rady