Zde si můžete vyhledat kontaktní údaje na soudního exekutora, který proti Vám vede exekuční řízení.

Jednotlivé exekutorské úřady dostávají svá čísla. Přiděluje je Exekutorská komora ČR a číslo každému exekutorovi zůstává a nemění se, je nepřenosné. Pokud exekutor ukončí svoji činnost, číslo nedostane jiný exekutor. Své číslo soudní exekutor používá v každé spisové značce. Jedná se o trojmístné číslo před písmeny EX. Příklady:

 • 203 EX
  Exekutorský úřad Přerov
  soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha
  Komenského 38, 750 02 Přerov
 • 067 EX
  Exekutorský úřad Praha 5
  soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický
  Evropská 663/132, 160 00 Praha 6

Exekutor podniká jako osoba fyzická podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku. Každý exekutor má přidělený svůj exekutorský úřad. Někde se může stát, že v jednom městě může být více exekutorů. Každý z nich má však své číslo. Proto je nutné používat především jméno exekutora a zkontrolovat jeho číslo. Je jistota, že se nespletete.

Pokud je některý exekutorský úřad zrušen nebo exekutor ukončí svoji činnost, převezme jeho agendu jiný exekutor, kterého stanoví Exekutorská komora ČR. Může se tedy stát, že nějakému exekutorovi napíšete a nedostanete žádnou odpověď. Většinou to bude spíše proto, že nechce komunikovat, protože Vám již všechny dokumenty zaslal tak, jak mu ukládá zákon a cokoliv nad to, je jeho „dobrá vůle“. I když jako podnikatel by se měl také snažit vytvářet svůj zisk. Nebo neodpoví z toho důvodu, že jeho úřad mezitím zanikl a agendu převzal některý jiný exekutor. Je možné, že ji převzal také pouze dočasně a stálý exekutor bude teprve jmenován.

Jméno nového exekutora je možné na internetu najít prakticky pouze na stránkách Exekutorské komory ČR nebo na našich stránkách, kdy náš seznam pravidelně aktualizujeme.

Seznam soudních exekutorů na těchto stránkách je platný ke dni 19.09.2017.