• Kolzultace

  Jakmile nás zkontaktujete, pozveme si Vás k nám do kanceláře, kde vyslechneme Vaše přání a problémy.
  Vysvětlíme Vám, jak bude vše probíhat a co od Vás budeme potřebovat.

 • Důkladný lustrace dluhů

  V případě, že máte veškeré informace a dokumenty o svých dluzích aktuální, pravdivé a úhledně seřazené, nebude potřeba dalšího zjišťování a návrh může být sepsán velmi rychle.

  Pokud ale nemáte přehled o svých závazcích, nevíte kde, kolik, komu a proč dlužíte, bude nutné tyto informace dohledat a zjistit. Najít své dluhy není jednoduché a pokud na nějaký závazek neúmyslně zapomenete, může to být insolvenčním soudem považováno za nepoctivý záměr, který může vést až k zamítnutí Vaší insolvence.

  Pokud nezvládnete vyhledat své dluhy ani po poradě s námi, pak můžete využít služeb třetích stran, které se na tyto služby přímo specializují.

 • Sepis a podání insolvenčního návrhu

  Na základě zjištění pravdivých a aktuálních informací a dokumentů sepíší naši advokáti kvalitní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a podají ho za Vás k příslušnému insolvenčnímu soudu.

  Ve chvíli, kdy soud zveřejní toto podání v insolvenčním rejstříku, budete „zákonem chráněni“ před všemi exekutory, vymahači, zastavuje se narůstání veškerých úroků a smluvních pokut a již nesmíte své dluhy platit jinak, než prostřednictvím insolvenčního správce.

 • Zjištění úpadku a povolení oddlužení

  Soud vydá usnesení o Vašem úpadku spojené s povolením oddlužení a zároveň Vám určí insolvenčního správce.
  Od tohoto okamžiku mají Vaši věřitelé nejčastěji 30 dnů k přihlášení svých pohledávek.

 • Schůzka s insolvenčním správcem

  Po lhůtě určené věřitelům k přihlášení pohledávek Vás insolvenční správce vyzve, abyste se dostavili ke společné schůzce.
  I na tomto jednání s insolvenčním správcem Vás mohou naši advokáti zastupovat.

 • Schválení oddlužení

  Po schůzi věřitelů a přezkumném jednání, soud vydá usnesení o schválení oddlužení, na kterém se rozhoduje, jakým způsobem bude Váš úpadek řešen. Nejčastěji v usnesení sdělí výši Vašich dluhů a datum, od kterého budete muset plnit splátkový kalendář.

 • Osvobození od placení zbylých dluhů

  Poté, co splníte zákonem stanovené podmínky oddlužení, musíte k insolvenčnímu soudu podat návrh na osvobození od nezaplacených nebo nepřihlášených dluhů a soud Vás následně od nich osvobodí.

  I v takovém případě zde budeme my, abychom takový návrh pro Vás vypracovali.

  Zde začíná Váš nový život bez dluhů a starostí.

TAKÉ SE POTŘEBUJETE ZBAVIT DLUHŮ?