• Konzultace

  Jakmile se zkontaktujeme, spojíme se online a vyslechneme Vaše přání a problémy.
  Vysvětlíme Vám, jak bude vše probíhat a co od Vás budeme potřebovat.

  CHCI NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA

 • Shromáždění dokumentů

  Dokumenty potřebné pro správné posouzení Vaší situace a pro sepis a podání insolvenčního návrhu např. jsou:

  aktuální pracovní smlouvy (HPP, DPP, DPČ), výplatní pásky, přehled příjmů, daňové přiznání, vydané faktury, rozhodnutí o důchodu, rodné listy vyživovaných dětí, rozhodnutí o rozvodu, výpis z rejstříku trestů, dokumenty o Vašich dluzích (smlouvy, upomínky, emaily, žaloby, EPR, rozsudky, exekuční příkazy apod…) a další.

 • Sepis a podání insolvenčního návrhu

  Na základě zjištění pravdivých a aktuálních informací a dokumentů sepíší naši advokáti kvalitní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a podají ho za Vás k příslušnému insolvenčnímu soudu.

  Ve chvíli, kdy soud zveřejní toto podání v insolvenčním rejstříku, budete „zákonem chráněni“ před všemi exekutory, vymahači, zastavuje se narůstání veškerých úroků a smluvních pokut a již nesmíte své dluhy platit jinak, než prostřednictvím insolvenčního správce.

 • Zjištění úpadku a povolení oddlužení

  Soud vydá usnesení o Vašem úpadku spojené s povolením oddlužení a zároveň Vám určí insolvenčního správce.
  Od tohoto okamžiku mají Vaši věřitelé nejčastěji 60 dnů k přihlášení svých pohledávek.

 • Schůzka s insolvenčním správcem

  Po lhůtě určené věřitelům k přihlášení pohledávek Vás insolvenční správce vyzve, abyste se dostavili ke společné schůzce.
  I na tomto jednání s insolvenčním správcem Vás mohou naši advokáti zastupovat.

 • Schválení oddlužení

  Po schůzi věřitelů a přezkumném jednání, soud vydá usnesení o schválení oddlužení, na kterém se rozhoduje, jakým způsobem bude Váš úpadek řešen. Nejčastěji v usnesení sdělí výši Vašich dluhů a datum, od kterého budete muset plnit splátkový kalendář.

 • Osvobození od placení zbylých dluhů

  Poté, co splníte zákonem stanovené podmínky oddlužení, musíte k insolvenčnímu soudu podat návrh na osvobození od nezaplacených nebo nepřihlášených dluhů a soud Vás následně od nich osvobodí.

  I v takovém případě zde budeme my, abychom takový návrh pro Vás vypracovali.

  Zde začíná Váš nový život bez dluhů a starostí.

  CHCI NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA