Stejně jako všechno v našem životě, tak i insolvenční řízení má svá pravidla. Aby soud schválil za Vás advokátem sepsaný a podaný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, je nutné mít:

  • 2 a více věřitelů;
  • dluhy minimálně 30 dnů po splatnosti;
  • stabilní a dostatečný příjem.

Pokud splňujete tyto podmínky, pak je nutné nás kontaktovat, abychom Vám pomohli a vedli Vás v dalších potřebných krocích.

Dostatečný a stabilní příjem Vám zajistí nejčastěji zaměstnání nebo samostatně výdělečná činnost (OSVČ). Může Vám pomoci také osoba blízká, která Vám poskytne pravidelný dar ve formě tzv. smlouvy o důchodu (měsíčně Vám bude pomáhat ve splácení pravidelnou částkou). Je důležité, aby Vám z příjmu zůstala nezabavitelná část mzdy závislá na počtu vyživovaných osob, částka na odměnu insolvenčního správce a částka pro oddlužení splátkovým kalendářem.

Nezapomeňte, že Váš záměr musí být poctivý, nesmíte zatajit žádného svého věřitele nebo majetek. V opačném případě riskujete ukončení řízení z důvodu nepoctivého záměru.

Insolvenční návrh musí být správně vyplněný a musí splňovat všechny náležitosti stanovené insolvenčním zákonem. Takový bezchybný návrh zaručí s námi spolupracující advokáti pouze v případě, že budou mít pravdivé, bezchybné a kompletní dokumenty, na základě kterých návrh sepíší a podají k příslušnému krajskému soudu. Pokud všechny potřebné dokumenty nemáte, poradíme Vám, kde a jak je získat.