Informace o ochraně osobních údajů

Pro naši činnost potřebujeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje, tyto údaje zpracováváme v rozsahu nezbytnému pro úspěšné vyřízení Vaši nároků. Rozsah zpracovávaných údajů se liší dle řešené situace.

Vaše údaje lze rozdělit do několika skupin:

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, především jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo a kopie průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo jiného obdobného dokumentu, podpis.

Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující nám Vás kontaktovat, jedná se o kontaktní adresu, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a další Vámi uvedené možnosti kontaktu.

Podklady pro podání návrhu na povolení oddlužení – veškerá dokumentace, kterou nám poskytnete a která souvisí s s podáním návrhu . Sem patří například, číslo bankovního účtu, podklady pro rozhodování, plná moc a další. 

Komunikační údaje – informace o proběhlé komunikaci, tedy Váš hovor s námi, který nahráváme pro případné upřesnění průběhu zpracování Vašeho návrhu, emailová komunikace a další formy výměny informací.

Zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje spadající pod tzv. zvláštní kategorie zpracováváme pouze v případě, že se týkají Vašeho návrhu – mohou to být zdravotní dokumenty, podklady náboženského charakteru a další citlivé osobní údaje. Tyto jsou u nás samozřejmě chráněny a nehrozí jejich zneužití. Budou předány pouze nezbytným osobám při řízení.

Základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli naši službu poskytnout v co nejlepší kvalitě a v rámci platných zákonů a nařízení.

Právním základem je:

  1. a) plnění zákona,
  2. b) plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření,
  3. c) ochrana oprávněného zájmu Insad s.r.o.,
  4. d) marketingové aktivity Insad s.r.o. – data pro tuto aktivitu zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po celou dobu, po kterou vám poskytujeme naše služby. Po skončení smlouvy Vaše data uchováváme i nadále po nezbytně dlouhou dobu (pro případ reklamace, obnovení řízení, …). Některá data navíc musíme uchovávat po určitou dobu i z důvodu plnění zákonných lhůt.

Opatření na ochranu dat

Za účelem ochrany dat byl proveden audit zpracovávaných osobních údajů, byla provedena analýza rizik a stanovena organizační, technická a fyzická opatření. Tímto plníme směrnici GDPR a Vaše data jsou chráněna v souladu s právními normami.

Předávání dat

Vaše data předáváme třetí straně – tedy právnímu zástupci, který bude Váš nárok řešit. Toto vyplývá z plnění smlouvy a není potřeba Váš souhlas.

Vaše osobní data, konkrétně kontaktní údaje můžeme využít i pro propagační a marketingové účely – pokud nám k tomu dáte Váš souhlas. 

Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Jedná se o službu, která zaznamenává chování návštěvníků webových stránek a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím napomáhá zlepšovat webové stránky, jejich uživatelskou prostupnost a přehlednost.

Sbíraná data o uživatelích stránek jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.

Ke shromažďování informací o chování uživatelů na stránkách dochází pomocí souborů cookies. Na tomto webu používáme následující cookies:

Cookies první strany – jsou nezbytné pro zajištění chodu webových stránek (krátkodobé). Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání agregovaných anonymních dat o návštěvnících webu (Google Analytics).

Cookies třetí strany – cookies reklamních systémů, sociálních sítí, vložených videí,…

Služba Google Analytics je navíc rozšířena o následující reklamní funkce, které poskytuje společnost Google, Inc.

  • Remarketing,
  • GDN (Google display network) reporting,
  • demografické a zájmové přehledy Google Analytics.

Více informací o využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Nepřejete-li si být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, můžete využít možnosti zablokování přes Google Analytics Opt-out.

Dalším stranám Vaše osobní údaje nepředáváme, výjimkou (velmi zřídka) může být pouze reakce na žádost subjektů státní správy, policie či soudů – opět není Váš souhlas zapotřebí, neboť to vyplývá z právního řádu.

Tento dokument je platný od 18. 9. 2020.

Cookies