Dluhy zasahují nejenom dlužníka a jeho rodinu, ale mnoho dalších částí jeho života. Mezi nejvíce nepříjemné a omezující zásahy do jeho života patří mobiliární exekuce a provádění srážek ze mzdy. Provádění srážek ze mzdy ale kromě dlužníka, zatěžuje nejvíce jeho zaměstnavatele.

Zaměstnavatel musí:

 • přijímat a evidovat došlé exekuční příkazy a další dokumentaci
 • zadávat informace do účetního systému
 • vést evidenci exekučních příkazů
 • evidovat přednostní a nepřednostní exekuce
 • provádět měsíčně srážky ze mzdy na přednostní a nepřednostní pohledávky
 • reagovat na žádosti o součinnost ze stran exekutora
 • provádět změny podle dalších došlých exekučních příkazů
 • vyřizovat potřebnou agendu pro zaměstnance

Nejenom dluhy samotné, ale především jejich vymáhání dopadá velmi silně na dlužníka, zaměstnance. Je pod tlakem exekutora nebo inkasních agentur, vše se promítá do jeho chování, do stresových situací, které zažívá. Návštěva exekutora doma patří k těm nejvíce nepříjemných situací. Exekuce dopadá i na osobní a rodinné vztahy dlužníka. Má tak velký dopad na psychiku zaměstnance a to vše se pak odráží v jeho práci, na jeho pracovním výkonu.

Jak spolupráce s námi probíhá?

Analýza dluhové problematiky zaměstnance

Doporučení řešení

Řešení situace insolvencí

Splátkový kalendář

Přínosy pro zaměstnavatele:

 • provádění jedné jediné splátky insolvenčnímu správci
 • snížení pracovní zátěže účetních
 • zlepšení výkonnosti zaměstnance díky vyřešení jeho největšího problému

Přínosy pro zaměstnance:

 • komunikace s jedním insolvenčním správcem
 • vyřešení problémů s exekutory – mobiliární exekuce
 • konec telefonátů a dopisů od věřitelů, inkasních agentur a exekutorů.
 • možnost plánování a nakládání s osobními financemi
 • zlepšení osobních a rodinných vztahů
 • jasně určené datum konce problémů s dluhy
 • zklidnění osobního života odstraněním stresových situací
 • zvýšení pracovního výkonu

Tipy a rady