Insolvence-osobní bankrot-oddlužení

Pojmy insolvence a osobní bankrot jsou pro běžného občana prakticky významově stejné (totožné). Jde o situaci, ve které se dostanete do finančních potíží a nezbývají Vám peníze na jídlo a základní životní potřeby, nezvládáte platit své dluhy a půjčky, jste v prodlení s hrazením nájmu, poplatků za telefon nebo elektřinu, volají inkasní agentury, exekutoři provádějí srážky z výplaty, blokují bankovní účty a v nejhorším chtějí vydražit Vaši střechu nad hlavou. V takovou chvíli se Vám začíná pochopitelně hroutit celý život jako ten pověstný domeček z karet.

I taková situace má ale několik možných řešení.

Pokud splňujete podmínky insolvenčního zákona, je v takové chvíli Vaše povinnost na sebe podat, nejčastěji prostřednictvím advokátainsolvenční návrh. A to z důvodu, že se pravděpodobně nacházíte v takzvaném úpadku. Od okamžiku podání insolvenčního návrhu k příslušnému krajskému soudu a zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku budete „zákonem chráněni“ proti exekutorům. Nejen oni, ale ani žádný věřitel nesmí již po Vás dluhy vymáhat. Současně dojde i ke každodennímu nárůstu často lichvářských úroků.

Vaši věřitelé si budou muset následně do 30 dnů od usnesení o úpadku přihlásit své pohledávky. Poté jsou všechny přihlášené pohledávky sečteny v jeden celek, který již nenarůstá. V případě povolení oddlužení formou splátkového kalendáře Vám musí ze mzdy zůstat tzv. nezabavitelná část mzdy a zbytek mzdy bude srážen ve prospěch insolvenčního řízení. Takovými srážkami (splátkami) musíte být schopni uhradit minimálně 30 % nezajištěných závazků během následujících 5 let.

Oddlužení je legální cesta, jak se zbavit až 70 % veškerých dluhů a začít tak žít novým a kvalitnějším životem bez strachu z dluhů a exekutorů. Po splnění podmínek insolvenčního řízení Vás soud osvobodí od placení zbývajících dluhů (vyjma dluhů z trestné činnosti).

Insolvenční návrh může za sebe od 1. července 2017 sepsat a k soudu podat pouze dlužník s vysokoškolským vzděláním právnického nebo ekonomického směru. Drtivá většina dlužníků tak nově musí využít služeb advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby.

Naši advokáti jsou zkušení odborníci nejenom v oblasti insolvenčního práva. Výborně se také orientují v záležitostech finančních. Mají bohaté zkušenosti a umí poradit, zda pro Vás bude bankrot vhodný nebo doporučí jiné řešení, kterým Vám z tíživé životní situace pomohou. Tak jako to ostatně udělali již v desítkách případů před Vámi.

Kontaktujte svého advokáta ještě dnes a domluvte si termín nezávazné konzultace.

DOSÁHNU NA ODDLUŽENÍ?