Exekuce je pro každého velice nepříjemná a dostat se do ní není zas tak složité. Daleko před exekucí je obyčejný dluh, který nebyl zaplacen. Důvodů může být mnoho. Na dluh mohl dlužník zapomenout, špatně odeslat platbu nebo na jeho zaplacení neměl dostatečné finanční prostředky. Pokud se věřitel nemůže své pohledávky od dlužníka domoci dohodou, pak nejčastěji zašle na soud elektronický platební rozkaz nebo podá žalobu o zaplacení dlužné částky, na základě kterých obecný soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek o zaplacení. Ty se po nabytí právní moci stávají exekučním titulem, který věřitel předá soudnímu exekutorovi k vymáhání. Poté začíná exekutor konat, obstavuje dlužníkovi bankovní účty, sráží z platu nebo mzdy, zajišťuje nemovitý a movitý majetek, který může být následně vydražen v nedobrovolné dražbě.

ZASTAVIT EXEKUCE