Budu muset platit nějaké poplatky předem?

Žádné poplatky nám dopředu platit nebudete.
Naši odměnu za sepis a podání insolvenčního návrhu si přihlásíme do insolvenčního řízení, tak jak nám ukládá zákon.

Je pravda, že zaplatím jen 30 % mých dluhů?

Zákon určuje, že musí být v rámci oddlužení uhrazeno minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, a to v 60 splátkách, tedy 5 letech. Kolik ale skutečnosti zaplatíte, se dozvíte až po skončení insolvenčního řízení. Záleží totiž na mnoha faktorech, mezi které patří např. výše Vašich příjmů v průběhu 5 let, počet vyživovaných osob nebo výše přihlášených pohledávek. Minimálně ale musí být uhrazeno uvedených 30 % přihlášených pohledávek.

Budete mi pomáhat i po vypracování a odeslání návrhu na oddlužení?

Ani dnem odeslání návrhu na oddlužení naše spolupráce s Vámi nekončí. Jsme totiž ze zákona povinni odstranit případné zjištěné vady návrhu. Budeme s Vámi v kontaktu i nadále, abyste se vždy měli na koho obrátit. Vaše insolvenční řízení budeme bedlivě monitorovat až do usnesení soudu o oddlužení. V případě zájmu je možné zajistit právní servis i v dalších krocích Vašeho oddlužení.

Je pravda, že budu oddlužen pouze od bankovních půjček?

Není. V insolvenčním řízení se uspokojují jakékoliv Vaše dluhy a závazky, ať už jde o dluhy za zdravotní a sociální pojištění, bankovní a nebankovní půjčky, nájemné, dluhy za elektriku, vodu nebo plyn, dluhy za internet nebo telefon apod. Druhem závazků není insolvence nikterak omezena.

Pracuji, ale bez smlouvy tzv. „na černo“, můžu vůbec požádat o osobní bankrot?

Obecně lze říci, že lidé pracují „na černo“ z toho důvodu, aby se vyhnuli exekutorům, jejich srážkám ze mzdy a mohli tak trochu lépe žít. Práce bez smlouvy překážkou přímo není a má několik možných řešení. Po podání insolvenčního návrhu budete chráněni před exekutory a budete moci být normálně a legálně zaměstnaní. I to je jedna z výhod insolvence. Jsou i další možnosti, se kterými Vám rádi pomůžeme a nastartuje Váš život správným směrem.

Jaké listiny a dokumenty musím přinést s sebou?

Jednoduše všechny. Přineste veškeré listiny a dokumenty, které s Vašimi problémy souvisí a které máte doma k dispozici. V žádném případě se nemusíte stydět, když přinesete „haldu“ papírů ve velké igelitové tašce nebo krabici od bot. Nejčastěji se jedná o smlouvy o půjčce, zápůjčce, úvěru, dodávkách elektřiny, plynu, nájemní, dále o upomínky, předžalobní výzvy, žaloby, rozsudky, elektronické platební rozkazy, rozhodčí nálezy, notářské zápisy, dohody o splátkách, uznání dluhu, exekutorské zápisy, směnky, exekuční příkazy, jednoduše všechno. Nevadí, že se v listinách nevyznáte, my totiž ano. Důležité je, aby nic nechybělo.

Nemám všechny listiny a dokumenty, je to problém?

Víme, že mnoho klientů své závazky neřešilo mnoho let, a tak se dokumenty poztrácely nebo vyhodily. Naštěstí to ale není neřešitelná situace. Potřebné dokumenty Vám pomůžeme získat. Vezměte si s sebou tedy to, co doma najdete.

Větší část dluhů mám z podnikání, můžu být oddlužen?

Ano, i dluhy pocházející z podnikatelské činnosti fyzické osoby mohou být po úspěšném oddlužení odpuštěny. Umožňuje to novela insolvenčního zákona účinná od 1. července 2017. Bankrot podnikatelů sice bývá složitější, ale i to umíme vyřešit a pomoci Vám.

Nemám zaměstnání a žádné jiné příjmy. Jak na insolvenci bez příjmů?

Jednou ze základních podmínek pro schválení oddlužení je stálý příjem. Další možností je oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, ale majetek musí být dostatečný na uspokojení všech zajištěných věřitelů a ještě nezajištěných věřitelů v minimální výši 30 %. Pokud nemáte dostatečný příjem ani majetek, může Vám finančně pomáhat spřízněná osoba, která vám bude insolvenci platit, na základě tzv. smlouvy o důchodu. Nejlepší by však bylo najít si odpovídající zaměstnání, případně brigády a snažit se postavit na vlastní nohy.

Zaměstnavatel mi nechce dát pracovní smlouvu, mám pouze dohodu o pracovní činnosti, je to překážka pro insolvenci?

Příjem plynoucí na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti není překážkou pro Vaše oddlužení. Je to příjem jako z pracovní smlouvy při zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

Jsem v evidenci na úřadu práce, můžu požádat o insolvenci?

Být vedený na úřadu práce a zároveň požadovat osobní bankrot se nevylučuje. Musíte mít ale zajištěný příjem pro splacení alespoň 30 % nezajištěných pohledávek po dobu 5 let. Než budete mít své zaměstnání a svůj příjem, tak je možné požádat spřízněnou osobu (rodiče, manžel, kamarádi atd.) o darovací smlouvu na doplnění potřebného příjmu.

Jsem nezaměstnaná, ale dostávám přídavky na děti a výživné, můžu z nich platit insolvenci?

Sociální dávky jako přídavky na dítě a výživné od otce dítěte bohužel nelze použít jako příjem dlužníka v insolvenčním řízení. Přídavky i výživné jsou totiž určeny primárně dítěti na jeho výživu a výchovu. Na splátky oddlužení může být použit plat nebo mzda, mateřská, rodičovský příspěvek a podpora v nezaměstnanosti. Příjem je také možné doložit smlouvou o důchodu od spřízněné osoby (rodiče, manžel, kamarád atd.).

Bude mi insolvence zrušena, pokud ztratím v jejím průběhu zaměstnání?

Nebude, ztráta zaměstnání je běžná součást lidského života a insolvenční zákon s ní počítá. Insolvence Vám tedy ihned zrušena nebude. Je však zapotřebí usilovně hledat nový zdroj příjmů, nestačí se jen zaregistrovat na úřad práce a čekat. Výpadek příjmů v průběhu 5 let není nic zvláštního, je ale potřeba, aby na konci 5letého období bylo uhrazeno minimálně 30 % nezajištěných závazků.

Má manželský bankrot nevýhody? Je lepší si o bankrot zažádat bez manžela?

Společný bankrot manželů je výhodnější, než žádost každého z manželů samostatně. Pokud dluhy vznikly za doby trvání manželství, jsou společné a nerozdílné. Kdyby insolvence probíhala pouze u jednoho z manželů, tak i po druhém manželovi může věřitel požadovat plné uspokojení stejné pohledávky. V případě společného oddlužení manželů jsou tedy chráněni oba manželé.

Musím na sebe vyhlásit bankrot a mám byt na hypotéku. Bude mi byt soud prodávat?

Váš byt může i nemusí být zpeněžen v insolvenčním řízení. Záleží na mnoha okolnostech. Např. zda hypotéku splácíte nebo jste v prodlení. Také záleží na tom, v jaké míře je předpokládáno uspokojení nezajištěných věřitelů. Pokyn ke zpeněžení nemovitosti vydává vždy zajištěný věřitel, tedy banka, od které máte hypoteční úvěr. Je zde mnoho proměnných, určitě nás kontaktujte, společně Váš případ vyřešíme.

Měl bych do seznamu majetku napsat také auto na leasing? Zabaví mi ho?

V insolvenčním návrhu jste povinni uvést veškerý Váš nemovitý a movitý majetek. Pokud máte auto na leasing, tak to znamená, že auto je v majetku leasingové společnosti a Vy jste pouze jeho provozovatelem. Po zahájení insolvenčního řízení se stanete pro většinu leasingových společností nebonitním klientem a budete pravděpodobně vyzváni k odevzdání vozidla. Budou Vám vyúčtovány veškeré pohledávky a náklady, které si leasingová společnost přihlásí do Vašeho řízení. Pravděpodobné také je, že během insolvenčního řízení si nové auto na leasing nebudete moci pořídit.

Moji věřitelé po mně chtějí, abych stále splácela, i když jsem už zažádala o osobní bankrot. Musím jim platit i na dále?

Od podání insolvenčního návrhu k soudu jedním z našich advokátů a vyvěšením vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku již nesmíte svým věřitelům nic platit. Splácet těm, kteří si přihlásí své pohledávky budete až prostřednictvím Vašeho insolvenčního správce po schválení Vašeho oddlužení. Platit musíte pouze běžné závazky, jakými jsou zálohy na elektřinu, plyn, nájemné, nebo třeba výživné. Pokud na Vás věřitelé, inkasní agentury nebo exekutoři vyvíjejí nátlak, obraťte se na nás nebo Vašeho insolvenčního správce.

Budu moci mít v průběhu insolvence paušál na mobilní telefon nebo internet?

V těchto ohledech není probíhající insolvenční řízení omezující. Se zbytkem Vaší mzdy můžete nakládat jak uznáte za vhodné. Je ale důležité, abyste se znovu nezadlužili a nové závazky jste byli schopni řádně a včas hradit.

Jak dlouho bude trvat moje oddlužení?

V případě, že Vaše oddlužení bude probíhat formou splátkového kalendáře, tak maximální doba je 5 let (60 měsíců). Doba může být i kratší, pokud zaplatíte veškeré své dluhy. Pokud bude oddlužení probíhat pouze prodejem Vašeho majetku, tak bude trvat tak dlouho, dokud se majetek neprodá. Ve většině případů postupují insolvenční správci rychle a efektivně a např. byt v Praze většinou bývá do roka prodán.

Když zdědím byt či dům v průběhu insolvence, prodá mi ho soud?

Dědictví v průběhu insolvenčního řízení je velmi složitou záležitostí. Záleží na rozhodnutí soudu a dalších proměnlivých okolnostech.  I když máte k dědictví často citovou vazbu (např. rodný dům po rodičích) je dobré se rozhodnout o jeho prodeji a utržené peníze můžete použít pro zaplacení celé insolvence. Ta pro Vás skončí dříve a velmi často Vám zbydou peníze i na nový začátek. Neváhejte se na nás obrátit, pokud hodláte zažádat o bankrot a zároveň se obáváte, že byste mohli v průběhu 5letého období dědit.

Četl jsem, že je nutné doložit příjmy za poslední 3 roky. Já jsem ale pracoval bez smlouvy, peníze dostával na ruku a jen občas brigádně na smlouvu. Mám šanci na osobní bankrot?

Tato situace není nejideálnější, ale společně ji jistě zvládneme. Důležitější je, abyste měl dostatečný příjem v následujících 5 letech, a to na standardní pracovní smlouvu! Další příjem můžete získat prostřednictvím smlouvy o důchodu, skrze kterou Vám mohou pomoci např. rodiče, Vaše partnerka nebo kamarádi.

Před nějakou dobou jsem zkusil vyhlásit svůj bankrot, ale soud mi ho zamítl. Opravdu ho už potřebuji, půjde to znovu? Pomůžete mi?

Váš dřívější pokus o insolvenční návrh není překážkou, a to ani pokud jste prošel konkursem. Samotný návrh musí být perfektní včetně přiložených příloh a 100% zjištěných dluhů. Naši advokáti mají dlouholeté zkušenosti a přesně vědí jaké náležitosti musí být splněny, aby návrh nebyl opět odmítnut. Kontaktujte nás a my se o Vaše oddlužení postaráme.

Jsem už v důchodu a pobírám pouze starobní důchod. Mohu požádat soud o oddlužení?

Lidem v důchodovém věku pomáháme s jejich bankrotem velmi často. Každý, kdo pobírá jakoukoliv formu důchodu, ať už starobního, invalidního, vdovského nebo sirotčího, má na oddlužení nárok. Stejně jako všichni ostatní musí samozřejmě splnit podmínky dané insolvenčním zákonem. Kontaktujte nás a my se Vám budeme rádi věnovat. Když nebudete moci přijít Vy za námi, můžeme přijet i my za Vámi.

Co bude s mými dluhy po skončení insolvence?

Po splnění podmínek insolvenčního řízení ještě musíte soud požádat o osvobození od placení zbývajících pohledávek přihlášených a nepřihlášených věřitelů. Po schválení Vaší žádosti už nebudete muset zbývající a nepřihlášené dluhy platit (výjimku tvoří škoda způsobená trestnou činností a její náhrada). S žádostí o osvobození Vám samozřejmě opět rádi pomůžeme, protože průběh Vaší insolvence budeme sledovat po celou dobu.

Budou mé exekuce v insolvenci zastaveny?

V den podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení a vyvěšení vyhlášky v insolvenčním rejstříku budou pozastavena veškerá exekuční řízení probíhající vůči Vaší osobě. Současně budou přerušena dražební jednání na základě vydaných dražebních vyhlášek a exekutoři nebudou moci provést ani mobiliární exekuce. Stejně tak by neměli konat inkasní agentury a vymáhací společnosti. Navíc bude zastaven nárůst všech úroků, smluvních úroků, smluvních pokut a celkových nákladů.

Jak vysokou částku musím dlužit pro vyhlášení osobního bankrotu?

Minimální částka není nijak omezena. Jsou bankrotáři, kteří mají dluhy „jen“ v řádech desítek tisíc korun, ale již je nezvládají měsíčně splácet, protože splátky převyšují jejich příjmy. V tu chvíli se nacházejí v úpadku, a proto je nejvyšší čas na insolvenci, aby dluhy dále nenarůstaly.

Je pro mě vhodnější insolvence nebo konsolidace od banky?

Odpovědět na takovou otázku je velice složité. Mohou být pro Vás vhodné obě varianty. Ale při konsolidaci dluhů může být úroková sazba poměrně vysoká a splatnost se prodlužuje o několik let podle výše konsolidovaných dluhů a výše měsíčních splátek. V insolvenci máte jistotu, že se úroky zastaví a nebudete splácet více jak 5 let (60 měsíců). Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci Vaší situace a my ji s Vámi rádi probereme.

Chtěl bych dluhy zaplatit prodejem bytu, ale nemůžu to udělat kvůli exekucím. Pomůžete mi?

Pomůžeme Vám rádi, protože máme dlouholeté zkušenosti i s prodejem nemovitostí, které jsou zatíženy exekucemi nebo u kterých se dokonce již schyluje k jejich dražbě. Prodat byt, abyste zaplatil dluhy, je zcela jistě dobrá volba, protože tak zaplatíte mnohem více, než kdyby byla nemovitost exekutorem vydražena nebo prodána v insolvenci. Exekutor a insolvenční správce mají totiž z prodeje Vaší nemovitosti velké odměny.
Napište nám, rádi se s Vámi potkáme a zjistíme Vaše možnosti.

Jak velkou mám šanci na povolení oddlužení?

Naše dlouholetá zkušenost Vám zaručuje, že po provedené celkové analýze Vašich dluhů, příjmů, majetku a zjištění, že splňujete podmínky insolvenčního zákona, bude návrh připravený tak, že nebude důvod, aby ho soud odmítl. Naši advokáti dosahují téměř 100% úspěšnosti.

Manželka má spoustu dluhů, které už nezvládáme platit. V jakém jsem ohrožení?

Záleží na tom, jestli její dluhy vznikly v manželství nebo před jeho uzavřením. V případě, že před manželstvím, tak bystě měl být v bezpečí, neboť dluhy jsou výlučně její. Ale pozor, většinou exekutoři nezkoumají, kdy jste se ženil a postihnou i Vás a Váš majetek. V případě, že dluhy Vaší manželky vznikly za doby trvání Vašeho manželství, tak se její dluhy automaticky vztahují i na Vás a jsou také po Vás vymahatelné. Mohou Vám být zablokovány bankovní účty, obestaven majetek nebo strháváno ze mzdy. Řešením může být společný bankrot manželů. Kontaktujte nás a přijďte se k nám poradit, rádi Vám pomůžeme.

Jaké věci mi exekutor nesmí zabavit?

Při mobiliární exekuci Vám nesmí exekutor zabavit např. běžné oblečení, zdravotnické přístroje, léky, předměty a věci nutné k vykonávání podnikatelské činnosti, fotografie členů rodiny, snubní prsteny, svatební šaty, domácí mazlíčky, studijní nebo naučnou literaturu, diplomy, medaile a dětské hračky. Dále se jedná o běžné vybavení domácnosti, mezi které patří lednička, pračka, sporák, stůl, židle a topení.